L'energia inesgotable

L’energia solar és l’única energia garantida pel futur. És la més renovable de les energies, neta, gratuïta i inesgotable. En definitiva, la millor solució al problema de l’energia a la Terra.

Apostem al cent per cent per l’energia solar. Ja siguin tèrmiques (per escalfar aigua per a calefacció o ús sanitari) o bé siguin fotovoltaiques (per generar electricitat) les nostres instal·lacions d’energia solar, soles o combinades amb altres fonts d’energia, garanteixen el confort de la llar i el futur del planeta: sense emissions de CO2, sense impacte ambiental, sense generar residus, ni olors, ni sorolls.