Innovadora i de futur

Proposem un programa de sistemes de climatització que combina equips d’alta eficiència i ús d’energies renovables. Calefacció amb totes les fonts d’energia de futur: gasoil, gas, solar i calor natural; refredament de baix consum i ecològicament respectuós amb el medi ambient.

Augmentar el valor i reduir les despeses: amb els sistemes de calefacció i refredament per superfícies radiants (terra, parets i sostre) i el correcte aïllament tèrmic de les edificacions, optimitzarem les instal·lacions de climatització.