El lloc web i el domini www.instguich.com corresponen a Instal·lacions Guich S.L, a partir d’ara Instal·lacions Guich, amb domicili a C/Lloret 9, adreça electrònica info@instguich.com

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (des d’ara els continguts), pertanyen a Instal·lacions Guich, o a tercers que han autoritzat el seu ús. Instal·lacions Guich presenta aquests continguts per informar dels seus serveis i activitats professionals. Instal·lacions Guich autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web serà necessari incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web (accés a la pàgina d’inici) es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.instguich.com (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Les dades personals que es puguin obtenir mitjançant el formulari de subscripció seran utilitzades per a l’enviament d’informació corporativa, relacionada amb productes o serveis.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Instal·lacions Guich actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Instal·lacions Guich manifesta que les referències de les creacions, productes i serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Instal·lacions Guich fins a la contractació expressa d’una comanda.

Instal·lacions Guich es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.

Instal·lacions Guich no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre.